Mestre de cerimonias nun tambor. El é o personaxe e a experiencia de artificio protexida por un paraugas de variñas soas que foi en tempos carpa ou atracción de feira.  Á mente aberta asoman ideas que pesan no ollar oblicuodirecto.  Serenidade.  A divertirse en serio.

“Circo”, de Verónica Pérez, Buenos Aires 1972.