orfeoAs súas siglas en inglés son IMSLP, aínda que é máis coñecido como a Biblioteca Musical Ottaviano Petrucci.  Este proxecto, baseado no software MediaWiki, ten como obxectivo a creación dunha biblioteca virtual de partituras libres de dereitos, por pertenceren a edicións que xa pasaron ao dominio público ou por partiren de licenzas Creative Commons.

Desde o seu inicio en 2006 xa ten incorporadas máis de 27000 partituras e compleméntase con outro esforzo similar, The Mutopia Project.  Ambas permiten a contribución voluntaria en canto aos contidos e ao desenvolvemento técnico (axuda co software, coas traducións…).

Para traducir ao castelán ou ao portugués