A orixe dos movementos nos que se dividen as sonatas, os concertos e as sinfonías clásico – románticas está nas danzas.  En realidade a música instrumental sempre tivo un fundamento social moi determinando e non foi ata datas moi recentes cando se comezou a escribir música para ser simplemente escoitada.

No Renacemento era usual a interpretación de parellas de danzas de carácter diverso, unha de paso (o passamezzo) xunto a unha de salto (o saltarello).  O exercizo proposto desta volta ao alumnado de 2º E.S.O. era  compoñer unha nova sección contrastante a unha pastorela de orixe francés que, así interpretada, conforma unha peza na que destaca o principio compositivo básico da variedade a través de seccións de ritmo contrastante.