Desde a Asociación Andaina Redondela, de persoas con necesidades educativas especiais, convocamos a primeira edición duns premios que agardamos sirvan para normalizar a diversidade.  Non podo pensar noutra maneira mellor de chamarlle á loita que as persoas afectadas, as súas familias e os profesionais levamos adiante.  No noso, palabras como integración,  atención á diversidade ou convivencia cobran todo o sentido.  Mais que palabras bonitas son  ferramentas para axudar a que as persoas con discapacidade poidan tamén ter a oportunidade de gañar o futuro, unha vida de calidade, como calquera.

Nesas andabamos cando ocorréusenos crear uns premios que teñen dúas vertentes; unha dirixida a desenvolver e fomentar a creatividade entre o alumnado de primaria e secundaria, a través de certames de debuxo e obras audiovisuais, respectivamente, e outra na que pretendemos recoñecer a aquelas persoas ou entidades que se teñan destacado na defensa do noso que, en realidade, é a defensa do de todos.