The Spirit level, de Richard Wilkinson e Kate Pickett (Penguin books) ou Desigualdad, un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner), na versión en castelán, é un libro dos que se din imprescindíbels.

Se sempre pensache que a inxustiza social é un problema a combatir, aquí tes a proba científica de que os países con maior desigualdade (entre os máis desenvolvidos) son os que presentan peores resultados en todo: en saúde física e mental, en consumo de drogas, en índices de fracaso escolar, en porcentaxe de poboación reclusa, obesidade, mobilidade social, mortalidade infantil…en todos e cada un dos aspectos que consideramos cruciais á hora de identificar unha sociedade na que pagaría a pena vivir.

Con capítulos esclarecedores sobre as tendencias vitais da xente de hoxe en día (como se entende a actual hiperinflación da autoestima nun contexto de verdadeira epidemia de depresión e ansiedade?), sobre como sofre o eu social dos máis desfavorecidos a amenaza do estereotipo, sobre a importancia das relacións sociais na estabilidade emocional, sobre o inútil que é (en materia de benestar persoal e colectivo) a procura descontrolada dun maior salario e/ou dun maior beneficio, sobre a necesidade de establecermos espazos de economía non monetaria e un estupendo no que os autores pregúntanse ata que punto é inevitábel que os humanos tendamos a establecer estruturas xerárquicas.

Dos estudos e evidencias reflectidas neste libro hai unha web que, ademáis, chama á acción nun exercizo pouco frecuente de constatación, denuncia e proposta.

Para traducir ao castelán ou ao portugués